Historia Grupy AA POMORZANY w Szczecinie

nierozerwalnie związana jest od momentu swojego powstania ze Szczecińskim osiedlem Pomorzany. Obecnie mitingi odbywają się w każdy piątek o godzinie 17:oo w pomieszczeniach piwnicznych budynku Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz'' przy ulicy 9 Maja 17, 70-136 Szczecin - wejście na tyłach budynku od strony parkingu (pomieszczenie, w którym również przyjmuje dzielnicowy Policji i w którym odbywają się spotkania klubu brydżowego). Grupa AA "POMORZANY" jest kontynuacją grupy AA "PRZEBIŚNIEG", którą założyła Lidka † około roku 1997 i której mitingi odbywały się w salce kościoła p.w. św. M.M. Kolbego przy ul. Włościańskiej w Szczecinie. Lidka prowadziła mitingi i opiekowała się grupą przez 5 lat od daty założenia aż do jej śmierci. Po śmierci Lidki grupa kontynuowała swoją działalności w pomieszczeniach przy ulicy Włościańskiej aż do roku 2010, kiedy to nastąpiła zmiana proboszcza. Nowy proboszcz parafii p.w. św. M.M. Kolbego nie życzył sobie grupy AA w murach plebanii. Grupa była zmuszona znaleźć nowe pomieszczenia. W tym miejscu należy złożyć wielkie podziękowania dla obecnego proboszcza parafii p.w. M.B. Jasnogórskiej przy ulicy Orawskiej 3 w Szczecinie, człowiekowi wielkiego serca, który nie mając żadnych wolnych pomieszczeń przygarnął grupę i pozwolił prowadzić mitingi w pomieszczeniach  zakrystii kościoła przy Wzgórzu Hetmańskim. W roku 2010 grupa zdecydowała zmienić nazwę na "POMORZANY" i pod taką nazwą figurować w oficjalnych dokumentach i spisach mitingów AA. Tu należy się zatrzymać i dodać, że nazwa grupy "PRZEBIŚNIEG" i dziedzictwo tej grupy założonej przez Lidkę nadal istnieje w świadomości nas wszystkich, którzy z tą grupą się identyfikują. Dlatego też grupa zdecydowała, ze rozpoczynając każdy miting przedstawi się  krótką informację  dotyczącą historii grupy. W miesiącu grudniu 2011r. po prawie 2 letnim, gościnnym użytkowaniu pomieszczeń zakrystii kościoła przy Wzgórzu Hetmańskim w Szczecinie  grupa, dzięki życzliwości SM "Kolejarz'' (w szczególności pań z Wydziału Eksploatacji) przeniosła się do pomieszczenia, w którym obecnie odbywają się mitingi w siedzibie SM "Kolejarz" przy ul. 9 Maja w Szczecinie. Dobrym  duchem Grupy jest Wanda, która obecnie  zajmuje się wszelkimi sprawami administracyjnymi, kontaktami z właścicielem budynku i szeroko rozumianą opieką nad grupą - (przyjaźniła się z Lidką i uczestniczyła w mitingach grupy "PRZEBIŚNIEG" na ulicy Włościańskiej w początkach jej istnienia).

Sławek- Rzecznik Grupy AA "POMORZANY"