Poczucie winy za moją przeszłość, niezgoda na mój alkoholizm, izolacja od ludzi sprawiły, że życie było ciężki do zniesienia. W sposób niewytłumaczalny zniknęło poczucie winy po przeczytaniu fragmentu literatury AA.