Witam wszystkich pogodnie i serdecznie.
Na pierwszy mityng trafiłem w Bydgoszczy, w Poradni Odwykowej. Chodziłem często na mityngi, prawie codziennie. Dopiero po miesiącu dotarłem w moim rodzinnym mieście na Grupę AA, którą później nazywałem moją grupą macierzystą. Była i jest to grupa AA
Błonie w Bydgoszczy.