Nadeszła wiosna!

 

W tym okresie zawsze wzrastała moja „wrażliwość” na otoczenie. Przez długi okres po zaprzestaniu picia łączyłem to zachowanie z duchowością. Czym jest duchowość? To pytanie jest dla mnie bardzo ważne ze względu na refleksję nad tym, jak mam żyć.

Poniosłem sromotną porażkę i mało brakowało, a straciłbym wszystko, co stanowiło sens mojego życia. Pomimo że byłem osobą religijną i odnosiłem drobne sukcesy, każde moje poczynanie kończyło się porażką. Poszukując przyczyn takiego stanu rzeczy i poznając literaturę AA, znalazłem odpowiedź na to pytanie. Brakowało mi duchowości, aby móc być zwykłym, przeciętnym dobrym człowiekiem.

Wielkim odkryciem było dla mnie to, że każdy może inaczej ją przeżywać. Ja musiałem poszukać swojej drogi. Dopóki próbowałem naśladować innych, dopóty nie mogłem doświadczyć swojego przebudzenia. Duchowość jest w każdym z nas. Jesteśmy jej bardziej lub mniej świadomi. Mamy różne sposoby jej przeżywania.

Wierzymy, że doświadczenia zawarte w tym numerze naszego biuletynu pomogą Wam w rozważaniach przeżywania duchowości jej realizacji poprzez działanie. Wyjaśnią, czym jest duchowość i jaka rolę spełnia religijność. Nie jest to łatwe zadanie: znaleźć własną duchowość. Może to trwać zaledwie chwilę, może jednak owe szukanie zająć całe lata, co jest bardziej powszechne. Wszystko zależy od naszej wrażliwości.

Duchowość nie jest czymś zarezerwowanym jedynie dla wybranej grupy osób. Liczymy na to, że w zgromadzonych tekstach będziecie potrafili odszukać siebie.

Piotr wraz z Redakcją Biuletynu Zdrój.

 

 

 

 

Wypowiedzi uczestników Wspólnoty AA jak i osób przekazujących artykuły publikowane w „Zdroju” przedstawiają ich osobiste poglądy i doświadczenia. Opinie wyrażane w nich nie powinny być   przypisywane AA jako całości.Nie zwracamy zamówionych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do skracania otrzymanych tekstów jak również publikacji na niniejszej stronie internetowej.

Cytaty z literatury AA przedrukowano za zgodą A.A.     World Services, Inc