Witajcie!!!

 

Nieraz słyszę na mityngach, że najlepszym sposobem zerwania z koszmarem picia jest przyznanie się do swojej bezsilności wobec alkoholu i powierzenie swojego życia komuś, kto jest silniejszy ode mnie. Po paru takich wypowiedziach uświadomiłem sobie, że tym kimś jest Bóg (jakkolwiek go pojmuję), od którego kiedyś odszedłem, uważając że nic dla mnie nie zrobił. Zrozumiałem, że moja siła wyższa przemawia do mnie przez innych ludzi. Słuchając ich, wiem jaką drogą mam podążać. Ciągle się tego uczę. Choć nieraz zbaczam z tej drogi (winna jest tu moja pycha), to  wiem, że zrobiłem już wiele na tej drodze do trzeźwości, i nie poprzestaję. Ile by nie trwało moje życie, mogę tylko dążyć do rozwoju, ale nie osiągnę doskonałości. Myśląc o tamtych latach, widzę że moja Siła Wyższa zawsze była przy mnie, tylko ja tego nie czułem i nie dostrzegałem. Bóg dał mi jeszcze jedną szansę, być może ostatnią na godne życie. Żeby dojść do takiego wniosku potrzebne mi były sugestie przyjaciół z AA. To oni mieli odwagę powiedzieć mi, że nie wszystko, co robię jest w porządku. Od nich dowiedziałem się, że niepicie jest najważniejszym, choć nie jedynym warunkiem trzeźwienia. Dotarło do mnie, że jedynym sposobem na prawdziwe życie jest bezwarunkowa wiara w to, że Siła Wyższa przywróci mi zdrowie, jeśli jej na to pozwolę, szczerze będę tego chciał i pozwolę jej działać. Człowiek ufny potrafi wyzwolić się od kontroli nad ludźmi, miejscami i zdarzeniami, potrafi poddać się mądrości, która przerasta ludzkie zdolności pojmowania i wyjaśniania rzeczywistości. Jestem wdzięczny mojej Sile Wyższej, że prowadzi mnie krok po kroku do lepszego jutra.

 

Piotr redaktor Biuletynu ZDRÓJ

 

 

Wypowiedzi uczestników Wspólnoty AA jak i osób przekazujących artykuły publikowane w „Zdroju” przedstawiają ich osobiste poglądy i doświadczenia. Opinie wyrażane w nich nie powinny być   przypisywane AA jako całości.Nie zwracamy zamówionych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do skracania otrzymanych tekstów jak również publikacji na niniejszej stronie internetowej.

Cytaty z literatury AA przedrukowano za zgodą A.A.     World Services, Inc