Drodzy Czytelnicy!

Wspólnota Anonimowych Alkoholików jest bodaj największą samopomocową społecznością na świecie, a na pewno w Polsce, gdzie obecnie działa ok. 2600 grup AA,
w których spotykają się osoby uzależnione od alkoholu. Jedyny warunek, jaki Wspólnota stawia swoim członkom, to szczera chęć zaprzestania picia. Podejście liberalne w swej istocie, ale nie tak proste do osiągnięcia w praktyce, bowiem uzależnienie od alkoholu to choroba, w dodatku potencjalnie śmiertelna.
W tym roku polska Wspólnota Anonimowych Alkoholików obchodzi 45-lecie powstania, które świętowane będzie w dniach 16–18 sierpnia w Katowicach podczas ZLOTU RADOŚCI. Odbywająca się cyklicznie, co pięć lat, wspólnotowa impreza, gromadząca kilka tysięcy wyzwolonych ze szponów śmiertelnego schorzenia, jest świadectwem niezwykłej skuteczności i efektywności Ruchu AA i stosowanego przez nich Programu powrotu do zdrowia.
Wszystko zaczęło się w 1935 roku w Stanach Zjednoczonych od spotkania dwóch alkoholików: Williama Griffitha Wilsona, maklera giełdowego i Roberta Holbrooka Smitha, lekarza chirurga, którzy – naznaczeni uzależnieniem – odkryli pewną prawidłowość. Polegała ona na tym, że rozmowa alkoholika z drugim alkoholikiem przynosi ulgę obu i pozwala utrzymać abstynencję, a dzielenie się tym doświadczeniem z innymi dodatkowo umacnia ich morale. Na podstawie obserwacji Wilson i Smith stworzyli fundamenty powrotu do zdrowia oparte na podbudowie duchowej, zawartej w Dwunastu Krokach, które opisane zostały w książce Anonimowi Alkoholicy. Dziś to najważniejsza pozycja literatury AA, która wyznacza standardy i zasady funkcjonowania Wspólnoty. Skuteczność metod radzenia sobie z uzależnieniem alkoholowym w zaproponowanej przez mężczyzn formule sprawiła, że zaczęły tworzyć się coraz to nowe grupy, a rozrostowi Wspólnoty towarzyszyło kreowanie kolejnych definicji sankcjonujących i spajających strukturę (Dwanaście Tradycji, Dwanaście Koncepcji).
Dynamiczny rozwój Ruchu Anonimowych Alkoholików, niesiony treścią głoszonych idei, dotarł w końcu do Polski, gdzie jesienią 1974 roku powstała pierwsza samodzielnie funkcjonująca grupa AA. Zawiązała się ona w Poznaniu i przyjęła nazwę „Eleusis”. Data ta wyznacza cezurę w życiu polskich alkoholików i uznawana jest za początek Wspólnoty AA
w Polsce. W ciągu 45 lat funkcjonowania AA nad Wisłą Wspólnota stała się jedną z najprężniej działających w Europie. Jej członkowie skupiają się organizacyjnie w grupach, intergrupach i regionach, wydają literaturę tłumaczoną z amerykańskich wydań książek o AA, ale także własną, publikują broszury i biuletyny o tematyce trzeźwościowej. Najważniejszym pismem AA w Polsce jest wydawany od 1985 roku biuletyn „Zdrój”, dwumiesięcznik, który posiada swoje regionalne mutacje jak: „Wisła” czy „Karlik”, a także ogólnopolski kwartalnik „Nadzieja” dedykowany konkretnej grupie społecznej, mianowicie uzależnionym osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych. Prawnym reprezentantem polskiej Wspólnoty jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, założona w sierpniu 1995 roku dzięki staraniom fundatorów i wielkich przyjaciół AA: psycholog Marii Matuszewskiej z Poznania i lekarza doktora Bohdana Woronowicza z Warszawy.
Warto przy tym dodać, że członkowie Wspólnoty AA – tak w Polsce, jak i na świecie – pochodzą z różnych środowisk, bez względu na kolor skóry, barwy polityczne, światopogląd, wyznanie, pozycję społeczną, wykształcenie czy stan posiadania. Założenia Programu powrotu do zdrowia opartego na Dwunastu Krokach okazały się tak skuteczne dla wszystkich, jak choroba alkoholowa okazała się ślepa w dobieraniu sobie ofiar.


Krzysztof AA, Biuletyn ZDRÓJ


Pamiętajcie: to Wy redagujecie nasze pismo poprzez swoje doświadczenia i uwagi do redakcji. Piszcie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W internecie znajdziecie nas pod adresem http://zdroj.aa.org.pl/

-----

POSŁANIE DO WSZYSTKICH POLAKÓW UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU, KTÓRZY WCIĄŻ JESZCZE CIERPIĄ

My, Anonimowi Alkoholicy zebrani na I Krajowej Konferencji AA w Poznaniu, zwracamy się do Was z pytaniami:
- Czy alkohol jest problemem w waszym życiu?
- Czy chcecie przestać pić?
Jeżeli odpowiecie twierdząco na te pytania – my, Anonimowi Alkoholicy, czekamy, aby wam pomóc i abyście wy pomogli nam!DZIESIĘĆ ZDAŃ O WDZIĘCZNOŚCI DLA PROGRAMU AA

Fundamentem Programu Wspólnoty AA, zawartego w Trzech Legatach, jest duchowość. Nie sposób zawrzeć wszystkiego, co najważniejsze, w krótkiej wypowiedzi, w naszym drukowanym mityngu. Duchowość można wyrażać w różny sposób. Jednym ze sposobów jest WDZIĘCZNOŚĆ, np. za odzyskanie człowieczeństwa, rodziny, pracy, poczucia własnej wartości, wiary, spokoju i wielu, wielu innych zdobyczy...
W WYNIKU KONFLIKTU DOROŚLIŚMY

Mam na imię Wiktor i jestem alkoholikiem. Pochodzę z Polski, choć przez ostatnie dwa i pół roku żyłem w Stanach Zjednoczonych, gdzie osiągnąłem dno w kwietniu 1983 roku. W tym czasie zostałem bardzo ogólnie wprowadzony w koncepcję AA i byłem na kilku mityngach. Byłem zadowolony z siebie, że pozostaję trzeźwy i od czasu do czasu chodziłem na mityngi tylko po to, aby usłyszeć, jak ludzie mówią o tym, jak strasznie jest, kiedy piją, co miało sprawić, żebym pamiętał, że nie powinienem pić.
O TRZEŻWYCH ALKOHOLIKACH
 Z doktorem Bohdanem Woronowiczem rozmawia Wiktor O.

Wiktor O.: Co Pana najbardziej zaciekawiło w Ameryce?
Doktor Bohdan Woronowicz: Udział niepijących alkoholików zarówno w pomaganiu chorym, jak i w samym leczeniu. Nie zdawałem sobie sprawy z rozmiarów tego udziału, z tego, że zdecydowana większość ludzi, którzy leczą alkoholików, to ozdrowieńcy...HISTORIA REGIONU AA „KATOWICE”

Droga służby AA jest drogą bez końca. Dzień po dniu ukazywać się będzie przyszłość w sposób, którego dzisiaj nie możemy sobie wyobrazić. Bądźmy więc zawsze gotowi – tak jak byliśmy do tej pory – pozostawać zaufanymi sługami w charakterze, jaki przypadnie nam w udziale.
WIZJO DO CIA

Kōnsek XI rozdziału ksiōnżki Anonimowe Alkoholiki
Zdowōmy se sprawa, że wiymy niewiela. Pōnbōczek bydzie coroz pełnij wyjawioł Swoja wola – Ciebie i nōm. Pytej sie Go jak rano rzykosz, co mogesz zrobić kożdego dnia do kogoś, kto jeszcze je chory. Jak twoji sprawy sōm wyglajchowane, dostaniesz łodpowiydź...SCYNARIUSZ MITYNGU ŁOTWARTEGO CZELODKI AA „U HANYSŌW”

I.    Nazywōm sie … i jeżech alkoholikiym, witōm was: gryfne frele i szwarne karlusy; hanysy i gorole na mityngu łotwartym czelodki AA „U Hanysōw”.
Na poczōntek zrobiymy kōłko i porzykōmy razym...DWANOŚCIE KROKŌW

1.    Uznalimy, że przi alkoholu my sōm blank słabi, że przestalimy kierować naszym życim.
2.    Uwierzylimy, że siyła wiynkszo łod nas samych moge nōm prziwrōcić zdrowi...
3.    Powierzylimy nasze życi i nasza wola łopiece Pōnbōczka, na wiela Go kapujymy.DWANOŚCIE TRADYCJI

1.    Nasze wspólne dobro powinno być nojważniyjsze, wyzdrowiyni kożdego z nas zoleży przeca łod jedności Anōnimowych Alkoholikōw.
2.    Jedyny i nojwyższy autorytet we naszej wspólnocie to je pszajōncy Pōnbōczek, jako by sie niy wyrażoł we sumiyniu kożdej czelodki. Nasze przewodniki sōm yno zaufanymi sługami, łōni nami niy rzōndzōm.
3.    Do AA moge noleżeć kożdy, kiery rychtig chce przestać pić.DESIDERATA
(PO ŚLĄSKU)

Deptej se po lekku miyndzy tymi, co sie śpiychajōm i butlujōm. Pamiyntej jak se idzie dychnōńć jak ni ma larma. Jak yno mogesz - we zgodzie ze sobōm - bydź do inkszych kamratym. Godej ofyn co Ci łazi po łepie, słōchej tyż tego, co godajōm inksi, przeca nawet roztomajte guptasie i ciućmoki majōm ło czym godać....ZAPŌMNIOŁ WŌŁ, JAK…

 Jechołech dzisio bankōm do roboty. Trwie to coś kole 20 minut. Dziwołech sie bez łokno i rozpamiyntowołech, co byda dzisio robiōł. Na kierymś z przistankōw wsiod jakiś chop. Kuknōłech na niego, zdało mi sie, że wyglōndo normalnie, choby kożdy inkszy. A jednak, skuli czegoś, za chwila pizło mi halt...
 
 
 
WSPOMNIENIA PIERWSZEGO REDAKTORA „KARLIKA”
Z Krzysztofem rozmawia Adam

Gdyby nie „Zdrój”, pewnie nigdy nie wpadłbym na pomysł stworzenia „Karlika”.POCZĄTKI AA NA WYSPACH BRYTYJSKICH

Londyńska kolebka
Jesienią tego roku będziemy świętować 25-lecie polskojęzycznego AA na Wyspach Brytyjskich.
Wprawdzie pierwsze próby założenia grupy AA w Anglii były już podobno po drugiej wojnie światowej, a z 1985 roku mamy pierwszą udokumentowaną grupę AA, która to prawdopodobnie istniała w Coventry, to jednak za początek AA na Wyspach uważamy powstanie „Pierwszej Polskojęzycznej Grupy AA” na Ravenscourt w Londynie. Istnienie tej grupy zapoczątkowało spotkanie dwóch trzeźwiejących alkoholików, Andy’ego i Witka, na anglojęzycznym mityngu w Londynie...PRZYWÓDZTWO W AA
Wrzesień 1997

Tradycja Druga mówi: „Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg, tak jak może On wyrażać Siebie w naszym grupowym sumieniu. Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami; oni nie rządzą”...WZRASTAJĄC W SŁUŻBACH

W tym roku mija 45 lat od pierwszego mityngu AA w Polsce i 33 lata, odkąd zacząłem być aktywnym członkiem naszej Wspólnoty. Co mnie nadal trzyma w AA? Odpowiedź krótka brzmi – samoświadomość i wdzięczność oraz odzyskany zdrowy rozsądek. Tylko to nie wystarczy, aby żyć szczęśliwie...WSPÓŁPRACA WSPOLNOTY AL-ANON ZE WSPÓLNOTĄ AA 

Tradycja IV
„Każda grupa powinna być niezależna, z wyjątkiem spraw odnoszących się do innych grup Al-Anon lub AA jako całości”.


POLSKIE WYDANIE KSIĄŻKI JĘZYK SERCA

Obchodząc jubileusz 45-lecia swego istnienia, Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce otrzymuje długo wyczekiwane wydanie pozycji z kanonu literatury AA Język serca. Teksty Billa W. dla magazynu „Grapevine”.
Książka stanowi zbiór ponad stu artykułów Billa W. napisanych dla „Grapevine’a” – od 1944 roku lokalnego nowojorskiego biuletynu Anonimowych Alkoholików, w roku 1949 uznanego za międzynarodowe pismo Wspólnoty AA.Wypowiedzi uczestników Wspólnoty AA jak i osób przekazujących artykuły publikowane w „Zdroju” przedstawiają ich osobiste poglądy i doświadczenia. Opinie wyrażane w nich nie powinny być przypisywane AA jako całości.Nie zwracamy zamówionych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do skracania otrzymanych tekstów jak również publikacji na niniejszej stronie internetowej.

Cytaty z literatury AA przedrukowano za zgodą A.A. World Services, Inc