Najnowszy „Zdrój”  jest dostępny  w sklepie internetowym w wersji papierowej oraz e-wydaniu

 

Zdroj 221 DRUK Zdroj 221 DRUK 3Zdroj 221 DRUK 4
 

Wszystkie nowe wydania czasopisma Zdrój

oraz biuletynów regionalnych dostępne są w sklepie internetowym

Fundacji Biuro Służby Krajowej AA (BSK)

(kliknij na baner)

sklep aa

 

Nota prawna:

Przesłanie tekstu do Redakcji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu oraz wyraża zgodę na publikację przesłanego materiału w naszym czasopiśmie. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, poprawiania tekstów i publikacji tylko wybranych materiałów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Przesłanie tekstu na adres Redakcji oznacza zgodę na jego nieodpłatny druk bez dodatkowej zgody autora – nadawcy. Redakcja nie płaci honorariów za publikowane teksty. Osoba nadsyłająca tekst do publikacji nie zrzeka się praw autorskich ani majątkowych do niego.

 Wypowiedzi uczestników Wspólnoty AA zawarte w „Zdroju” przedstawiają ich osobiste poglądy i doświadczenia. Opinie wyrażane w nich nie powinny być przypisywane AA jako całości. Cytaty z literatury AA przedrukowano za zgodą A.A. World Services, Inc.