WE WSZYSTKICH NASZYCH POCZYNANIACH

... staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI, STR. 106

Przekonałem się, że niesienie posłania innym alkoholikom jest rzeczą łatwą, ponieważ pomaga mi zachować trzeźwość i daje pełne zadowolenia poczucie, że mój własny proces zdrowienia przebiega prawidłowo. Trudny natomiast jest dla mnie ten fragment Kroku Dwunastego, który mówi o stosowaniu zasad AA ,,we wszystkich naszych poczynaniach''. Ważne jest, abym dzielił się pożytkami, jakie otrzymuję we Wspólnocie - szczególnie w domu. Czyż moja rodzina nie zasługuje na taką samą cierpliwość, tolerancję i zrozumienie, jakimi tak chętnie darzę alkoholików? Robiąc przegląd dnia, stawiam sobie takie na przykład pytania: ,,Czy miałem dziś okazję zachować się jak dobry przyjaciel i czy ją przegapiłem?''; ,,Czy miałem dziś okazję wznieść się ponad paskudne okoliczności i wycofałem się przed nią?''; ,,Czy miałem dziś okazję przeprosić kogoś i nie uczyniłem tego?'' Tak jak co dzień proszę Boga o pomoc w radzeniu sobie z moim alkoholizmem, podobnie też proszę, aby moje zdrowienie rozciągało się na wszystkie sytuacje życiowe i obejmowało wszystkich ludzi!

cytat: Codzienne Refleksje; (C) BSK AA; Wszelkie Prawa Zastrzeżone