NAJWYŻSZY AUTORYTET

Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy.

DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI, STR. 132

Gdy zostaję wybrany do wykonania jakiegoś niedużego zadania dla moich współbraci, proszę Boga, aby użyczył mi cierpliwości, otwartości umysłu i gotowości do wysłuchania tych, których mam poprowadzić. Muszę pamiętać, że jestem ich zaufanym sługą, a nie ,,zarządcą'', ,,nauczycielem'' czy ,,instruktorem''. Bóg kieruje moimi słowami i działaniami i do mnie należy zważanie na Jego wskazówki. Moim hasłem jest zaufanie i sam także ufam innym. Uznaję najwyższy autorytet Boga we Wspólnocie i Jego prawo do ,,reżyserowania przedstawienia''.
26 PAŹDZIERNIKA

cytat: Codzienne Refleksje; (C) BSK AA; Wszelkie Prawa Zastrzeżone