Kolegium Redakcyjne:

Dominika (Kraków) – zastępca redaktora naczelnego
Arek (Bolesławiec) – tłumaczenia z niemieckojęzycznych wydawnictw literatury AA
Janusz (Libiąż) – moderator mityngów online „Zdroju”
Katarzyna (Balice) – redaktor graficzny
Maciek (Tarnów) – redaktor językowy
Katarzyna (Kraków) - sekretarz redakcji
Michał (Rzeszów) – administrator strony internetowej „Zdroju”
Piotr (Łódź) – newsletter „Zdroju”
Romek (Kraków) – edycja i korekta