Kolegium Redakcyjne:

Dagmara (Kraków) – zastępca redaktora naczelnego, redaktor językowy
Dominika (Kraków) – redaktor graficzny
Arek (Bolesławiec) – tłumaczenia z niemieckojęzycznych wydawnictw literatury AA
Piotr (Łódź) - newsletter "Zdroju"
Janusz (Libiąż) – moderator mityngów on-line „Zdroju”
Katarzyna (Balice) – edycja i korekta
Michał (Rzeszów) – administrator strony internetowej „Zdroju”