Kolegium Redakcyjne:

 

Dagmara (Kraków) – zastępca redaktora naczelnego, redaktor językowy
Dominika (Kraków) – redaktor graficzny
Adam (Gdańsk) – członek zespołu redakcyjnego
Antoś (Bolesławiec) – członek zespołu redakcyjnego
Arek (Bolesławiec) – tłumaczenia z niemieckojęzycznych wydawnictw literatury AA
Janusz (Libiąż) – moderator mityngów on-line „Zdroju”
Kamil (Kraków) – oprawa graficzna
Katarzyna (Balice) – edycja i korekta
Michał (Rzeszów) – administrator strony internetowej „Zdroju”