Rok 2018

 

Październik - Temat wiodący 46 KSK

Grudzień - Dojrzewanie w AA.

 

 

Rok 2019

 

Nr. 01/147 (luty) –  Alkoholik poza AA

Nr. 02/148 (kwiecień) – Pycha

Nr. 03/149 (czerwiec) – Odpowiedzialność

Nr. 04/150 (sierpień) – Wydanie specjalne na 45-lecie AA w Polsce

Nr. 05/151 (październik) – Temat 48 Konferencji Służb Krajowych

Nr. 06/152 (grudzień) – Zapicie na sucho